Káosz a Pető Intézetben

2013. december 11. 6:55

29 0

Káosz a Pető Intézetben

További súlyos hiányosságokra derül fény a Pető Intézet egy újabb belső vizsgálati jelentéséből, melynek tervezete lapunk birtokába került. Noha a Népszava már hetekkel ezelőtt nyilvánosságra hozta az intézmény azóta elbocsátott belső ellenőrének számos visszásságot feltáró másik jelentés-tervezetét, valamint azt, hogy a Pető rektora nem mondhatott igazat a dolgozók egy csoportja által november közepén tett feljelentés ügyében, a rendőrség nem tartotta megalapozottnak az aggályokat.

A belső vizsgálatok lezárultáig nem áll módjában a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) kommunikációs vezetőjének "kielégítő választ adni" kérdéseinkre, melyeket egy lapunk birtokába került belső jelentéstervezet nyomán az intézet kötelezettségvállalási rendszerének hiányosságait firtatva tettünk fel.

Szerkesztőségünkbe ugyanis egy újabb, az MPANNI gazdálkodásáról súlyos észrevételeket megfogalmazó, 2012 szeptemberében kelt vizsgálati jelentéstervezet jutott el. Ezt a dokumentumot, csakúgy, mint a lapunk által korábban nyilvánosságra hozott jelentést az intézet azóta elbocsátott belső ellenőre jegyzi. Ő 2012 májusa és júliusa között helyszíni vizsgálatot folytatott, mely során az intézmény szerződéseit, és kifizetéseit vette górcső alá. (A jelentéstervezet).

Az MPANNI-ban korábban is több hasonló tárgyú vizsgálat volt, az egyik például 2010 júniusában, a beszerzési eljárások szabályszerűségét érintette, és a rektor megbízásából indult. Már ez a vizsgálat is megállapított hiányosságokat és szabálytalanságokat, sőt, javaslatot is tett azok kiküszöbölésére. Ezt követően 2011 márciusában az MPANNI-t részben fenntartó Nemzeti Erőforrás Minisztérium (ma: Emmi) belső ellenőrzési főosztálya is rendszerellenőrzést végzett az intézményben, és ők is feltárták: "az intézet a kötelezettségvállalásokhoz tartozó analitikus nyilvántartást nem vezeti, néhány esetben nem valósult meg a gyakorlatban a kötelezettségvállalások írásbeli dokumentáltsága, és a kiválasztott szerződések során tartalmi, formai hibákat" is találtak.

Mindez azt jelenti, hogy a köztudomásúan súlyos pénzügyi gondokkal küszködő intézmény gazdálkodása ellenőrizetlen, sőt, sokszor szabálytalan volt, hiszen anélkül fizettek ki több millió (illetve több tízmillió) forintot egyes beszállítóknak, illetve más üzleti partnereiknek, hogy a teljesítésekről igazolást kértek volna, sőt, anélkül, hogy ellenjegyezték volna a számlákat. Miután erről az intézet felett őrködő minisztérium tudomást szerzett, a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készíttetett az MPANNI vezetésével.

A tárca 2011. május 12-én el is fogadta az idevágó javaslatot, ez alapján pedig az intézet rektora az MPANNI érvényben lévő szerződéseinek teljes körű felülvizsgálatát rendelte el, valamint a kifizetési dokumentációk hiányosságainak kiküszöbölését, és az ahhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartás létrehozását és vezetését. Ennek határideje 2011. május 31., illetve június 30. volt, ehhez képest a bő egy évvel későbbi, belső ellenőr által végzett vizsgálat ugyanezeket a hiányosságokat tárta fel. Ezért a belső ellenőr javasolta, pótolják ezeket, és visszamenőleg is küszöböljék ki "a vagyoni hátrányt okozó fiktív teljesítések kockázatát".

Az eset pikantériája, hogy néhány hete már súlyos visszásságok gyanúja merült fel a MPANNI vezetőségével szemben, méghozzá az intézet - nevüket elhallgató - dolgozói által tett feljelentés nyomán. Ezt az ORFK meg is kapta, sőt, állítása szerint meg is vizsgálta, mégsem indított nyomozást az intézmény gazdálkodása miatt. A rendőrség ugyanis nem találta megalapozottnak a sikkasztás, a hűtlen kezelés és az okirat-hamisítás gyanúját.

Az Index november 27-én hozta nyilvánosságra, hogy tizenegy pontos feljelentést kaptak a hatóságok a Pető munkatársaitól, a levelet egy feladó nélküli borítékban lapunk is megkapta. A feljelentők jelentős vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés, a számviteli fegyelem megsértése, okirat-hamisítás és egyéb törvénytelenségek alapos gyanúja miatt tartották szükségesnek a hatósági vizsgálat lefolytatását.

A hírre reagálva Schaffhauser Franz, az MPANNI rektora közleményt adott ki, melyben azt állította: az intézmény teljes dolgozói köre visszautasítja a vádakat, amelyekről a menedzsment aznap értesült a sajtóból.

Csakhogy ez - mint megírtuk - nem volt igaz, hiszen lapunk már november 15-én kérdésekkel fordult a Pető Intézet vezetéséhez és a fenntartó kft-hez egy, a birtokunkba került jelentéstervezet ügyében, mely a feljelentés egyik pontjában említett, külföldi projekteket érintő visszásságokat tárt fel. Kérdéseinkre 18-án, az intézet kommunikációs vezetője az intézmény "rektorának nevében és megbízásából" egy válaszcsomagnak nevezett levelet küldött, melyben a személyiségi jogi perekkel való fenyegetésen kívül érdemi információk nem szerepeltek.

Fenntartottuk kérdéseinket, mire az intézményvezetés személyes találkozót kezdeményezett, ahol igyekezett meggyőzni lapunk munkatársait arról, hogy a jelentéstervezetben foglaltak nem állják meg a helyüket. Noha bizonyos megállapításokat cáfoltak, a véglegesített jelentést máig nem bocsátották lapunk rendelkezésére.

Forrás: nepszava.hu

A kategória oldalra

Loading...