Jogsértõ egy egészségügyi intézmény formanyomtatványa

2015. március 17. 17:31

3 0

Az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala közlése szerint a nyomtatványt kifogásoló panaszos beadványához mellékelte a nyilatkozatmintát, amelyet a Kaáli Intézetben kezelt valamennyi nõvel aláírattatnak. A nyomtatványban egyebek mellett az áll: "Kijelentem, hogy az elmúlt 12 órában nem ettem és ittam. Kérem, hogy altassanak el." A szöveg szerint a nyilatkozat aláírójának ébredése után az orvosai által szükségesnek tartott idõt az intézetben kell töltenie, elõbb még saját felelõsségére sem távozhat. Emellett a dokumentumban az áll: az intézet elhagyása után 24 órán belül "jármûvet nem vezethetek, ezen idõ alatt szerzõdést nem kötök, jognyilatkozatot nem teszek".

Székely László alapjogi biztos megkereste az intézet vezetõjét, aki a formanyomtatványt szakmai és jogi szempontból is megfelelõnek tartotta.

Az ombudsman jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az információs szempontból különösen kiszolgáltatott helyzetben nemcsak a tartalomnak, hanem a tájékoztatás megfogalmazási módjának is jelentõsége van. Az önrendelkezési jog és a tájékozott beleegyezés elvébõl ugyanis az következik - írta -, hogy a betegnek a kezelését érintõ információhoz tájékoztatás formájában kell hozzájutnia. Így az utasítás, a parancs vagy a kötelezés, illetve a joglemondó nyilatkozat nem megfelelõ, továbbá nem alkalmas tájékoztatási forma.

A biztos úgy folytatta: a döntéshozatal joga mindig a betegé, aki a következményeket a tájékoztatás alapján tudja mérlegelni. A törvény alapján arról is a beteg jogosult dönteni, hogy saját belátása alapján mikor hagyja el az egészségügyi intézményt - tette hozzá.

A jelentés kitért arra is: a formanyomtatványon nem szerepel megnevezés. Ahogy a vizsgálat megállapította, ennek elsõdleges oka az, hogy az intézet egy nyomtatvánnyal kívánt eleget tenni több, az egészségügyi törvény szerinti kötelezettségének. A dokumentum ugyanis egyszerre beleegyezõ nyilatkozat és tájékoztató - emelték ki.

Emellett a dokumentumon nem tüntették fel, hogy az intézet melyik osztálya adta ki, ami egy beleegyezés esetében kifejezetten aggályos - olvasható az ombudsmani jelentésben, hozzátéve: az sem derül ki, hogy a beteg kinek, milyen beavatkozással kapcsolatban ad felhatalmazást arra, hogy az altatást elvégezze.

Az ombudsman megállapította, hogy az intézetben alkalmazott formanyomtatvány jelenlegi tartalma, szövegezése és alapvetõ garanciális hiányosságai, valamint az azon alapuló gyakorlat nincs összhangban a törvényi elõírásokkal. Sérti a jogbiztonság követelményét, és a betegek önrendelkezési jogával összefüggõ visszásságot okoz, mivel elõidézi és fenntartja a jogsérelem bekövetkeztének állandó és közvetlen veszélyét.

Forrás: ma.hu

A kategória oldalra

Loading...