Amit talán kevesen tudnak az áprilisi választásról

2014. február 18. 10:45

23 0

Amit talán kevesen tudnak az áprilisi választásról

Az országgyűlési választáson azok a 17 éves fiatalok is ajánlhatnak egyéni választókerületi jelölteket, akik március 3-áig nagykorúvá válnak.

Az új választási eljárásról szóló törvény szerint a választókról a központi névjegyzéket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezeti, és abba az iroda automatikusan mindenkit felvesz, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és választójoga van, vagy április 6-áig válik nagykorúvá.

A központi névjegyzéket már a választás kitűzése előtt létrehozták: az állandó, folyamatosan frissített központi névjegyzékben minden választópolgár szerepel, aki bármelyik választástípusban – országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati – választójoggal rendelkezik. Ennek megfelelően felvették a központi névjegyzékbe azokat a magyar állampolgárokat, menekülteket, bevándoroltakat, letelepedetteket és európai uniós állampolgárokat, akiket a bíróság nem zárt ki a választójogból.

A választójogosultak mellett fel kellett venni a központi névjegyzékbe a 17. életévüket betöltött polgárokat is, ha egyebekben lenne választójoguk.

A választás kitűzését követően azonban már olyan névjegyzékre van szükség, amely csak a kitűzött választáson aktív választójoggal rendelkező választópolgárok adatait tartalmazza.

Egy-egy választás kitűzését követően ezért a központi névjegyzék alapján az NVI elkészíti a szavazóköri névjegyzéket, amelyben már csak az adott választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek, a parlamenti választás esetében nem szerepelnek tehát ezekben a szavazóköri névjegyzékekben a menekültek, bevándoroltak, letelepedettek, más uniós állam polgárai.

A választójogra azonban még csak „várománnyal tekintő” 17 évesek is megkapják az értesítőt a választás kitűzéséről, és élhetnek is a jelöltajánlási lehetőséggel, de csak azok, akik az általuk támogatott jelölt ajánlóíveinek leadásáig nagykorúvá válnak, ez újdonság a korábbi évekhez képest.

A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor megvizsgálják, hogy az ajánlóívet aláíró rendelkezett-e választójoggal bármikor (akár csak egy napig is) az ajánlóív kiadása és leadása közötti időben, és ha igen, elfogadják érvényes ajánlásnak.

Regisztrálniuk kell azoknak a hajléktalanoknak, akiknek megszűnt a lakcímük, ha élni akarnak szavazati jogukkal az április 6-i országgyűlési választáson. Ez ugyanaz az eljárás, amely a külföldön élőkre vonatkozik – olvasható a Menhely Alapítvány által kiadott tájékoztatóban. Regisztrálni a választási irodától beszerzett nyomtatványon vagy online is lehet, a választás időpontját megelőző 15. napig. A regisztrált szavazók levélben kapják meg a szavazólapot, és csak pártlistára szavazhatnak, egyéni képviselőjelöltre nem – írta az alapítvány a honlapján. A tájékoztató szerint ha hajléktalan embernek van állandó lakcíme, de nem ott lakik, akkor át kell jelentkeznie oda, ahol tartózkodik. Ebben az esetben az állandó lakhely szerinti választási irodától kell ezt kérni személyesen, telefonon vagy interneten.

A kérelem benyújtásának határideje a választás napját megelőző péntek 16 óra. Átjelentkezés esetén a lakóhelye szerinti listára, illetve egyéni képviselőre is szavazhat.

Ha valakinek csak ideiglenes lakcíme van, akkor a tartózkodási helye szerint automatikusan felkerül a névjegyzékre, és ott szavazhat a személyi okmányai bemutatásával listára és egyéni képviselőre is. Amennyiben már lejárt a tartózkodási helye, akkor regisztrálnia kell, és csak azután élhet szavazati jogával.

Ha valakinek településszintű bejelentése van – csak a település neve, illetve Budapesten a kerület van feltüntetve utca, házszám megjelölése nélkül –, akkor az illető az adott településen kijelölt egyik választókörzetben adhatja le a szavazatát. Ebben az esetben is szavazhat listára és egyéni képviselőre is – olvasható a Menhely Alapítvány tájékoztatójában.

Forrás: mno.hu

A kategória oldalra

Loading...