Átalakuló gyámság

2014. január 14. 4:29

25 0

Átalakítja a kormány a gyámság rendszerét annak érdekében, hogy a szakellátásba bekerült gyermekek érdekei ne sérülhessenek, és a rendszer egyáltalán ne adjon lehetőséget visszaélésekre.

A január elsejétől év végéig fokozatosan hivatalba lépő gyermekvédelmi gyámok feladata, hogy nyomon kövessék, a gyermek egészséges fejlődése biztosítva van-e. A gyámok arra törekednek, hogy elősegítsék a gyermek kapcsolattartását a vér szerinti szülővel, hogy a gyerek minél előbb visszakerülhessen családjába, illetve előmozdítsák a mielőbbi örökbefogadást. A gyámok különös szakértelmet igénylő feladatuk ellátásához kiemelt pótlékot kapnak.

Januártól – a gyermekvédelmi törvény módosítása értelmében – az év végéig fokozatosan lépnek munkába a gyermekvédelmi gyámok – tudta meg a Magyar Nemzet az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkárságától. A változtatás lényege, hogy ezentúl a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek törvényes képviseletét már nem a gyermek nevelőszülője vagy a gyermekotthon vezetője látja el, hanem a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál működő gyermekvédelmi gyám. Az államtitkárság indoklása szerint a gyermekvédelmi gyámság bevezetése azokat a legsúlyosabb érdekütközéseket oldja fel, amely a fenntartói, intézményi, gondozói érdekek és a gyermek érdeke között feszülnek. A cél, hogy lehetőleg minden gyermek csupán a legrövidebb ideig tartózkodjon a rendszerben.

A korábbi rendszerben problémát jelentett, hogy a gyermek érdeke nem minden esetben egyezett a törvényes képviseletét ellátó nevelőszülő érdekeivel. Ilyen lehet például a vér szerinti szülővel való kapcsolattartás szorgalmazása vagy az örökbefogadás elősegítése, hiszen a nevelőszülő érdeke az, hogy a gyermek minél tovább nála maradjon, nem pedig az, hogy elkerüljön tőle. A független gyermekvédelmi gyámnak lehetősége nyílik arra is, hogy nyomon kövesse: a gyermek szükségleteit, egészséges fejlődését megfelelően biztosítja-e a nevelőszülő, illetve a gyermekotthon. Korábban gondot okozott, hogy ha a gyermekotthonban nevelkedő fiatalt új helyre helyezték, új gyámot rendeltek ki számára, ami megnehezítette a gyermek fejlődésének nyomon követését. Ezzel szemben a gyermekvédelmi gyám személye a gondozási hely esetleges változásától függetlenül állandó.

Forrás: mno.hu

A kategória oldalra

Loading...